Vragen van belangstellenden en deelnemers aan het project

1. VRAAG: Hoe zit bij het redzaamheidslezen m.b.t. het vermoeden van dyslexie? 

ANTWOORD: d.m.v. het projectonderzoek bepalen we het 10e percentiel. Dat gaat net zoals bij het Cito. Daar is de E immers ook de groep van 10% zwakst scorende kinderen. Bij het redzaamheidslezen kunnen kinderen ook 3 maal een E scoren. (E=ernst).

2. VRAAG: Zijn de inspectie en het ministerie op de hoogte van dit project?
ANTWOORD: ja, we mogen dit project uitvoeren en er is overleg met het ministerie en de inspectie. In januari is er weer overleg met ministerie en inspectie over het project.

3. VRAAG: Kun je ook buiten het project het redzaamheidsformat invoeren?
ANTWOORD: ja dat kan. Het Werkboek en de bijbehorende materialen zoals de poster en de R-versie van de DMT-oefenmap kunt u bestellen via de webwinkel op www.pravoo.com en kunt u zelfstandig de inhouden invoeren. Vanaf het cursusjaar 2019-2020 kan dat ook onder begeleiding van Pravoo.

4. VRAAG: Zijn er ook al schoolbegeleidingsdiensten ingeschoold om scholen te begeleiden?
ANTWOORD: neen. Dat kan alleen nog door Luc Koning gedaan worden. Als diensten zich bij u melden, moet u vragen of ze al ingeschoold zijn en als dat niet het geval is kan men contact opnemen met Pravoo. Pravoo verzorgt dan de inscholing van de schoolbegeleiders.

5.VRAAG: Wat zijn de kosten voor het invoeren van het redzaamheidslezen?

De kosten zijn:
€ 39,50 voor het werkboek met de diverse bijlagen (Zie de Pravoo-winkel op www.pravoo.com)
€ 19,50 voor de redzaamheidsposter (Zie de Pravoo-winkel op www.pravoo.com)
€ 157,50 voor de R-versie van de DMT-oefenmap, het pakket voor de hulpverlening aan kinderen met leesproblemen. (Zie de Pravoo-winkel op www.pravoo.com)
€ 5,99 voor de toetskaarten te bestellen bij het Cito. In het project worden kaarten 1 en 2 van het Cito gebruikt. (DMT-toetsmap van 2017) Voor kaart 3 is een vervanger ontwikkeld omdat kaart 3 binnen het formatieve assessment een onbruikbare kaart is.
Totaal: € 222,49


Bestel nu vast deze materialen zodat u zich kunt voorbereiden om vanaf het cursusjaar 2019-2020 met het redzaamheidslezen te kunnen starten.


De invoeringskosten

Het werkboek is zo samengesteld dat een ib-er/taalspecialist het samen met het team in kan voeren. Daar komt dus geen begeleidingsinstantie aan te pas. U kunt Luc Koning van het Pravoo-instituut verzoeken een inleidend en evaluerend dagdeel te laten verzorgen, maar het hoeft niet. De kosten daarvoor zijn € 390,- per dagdeel, plus reiskosten. 


6. VRAAG: Beste Pravoo-medewerker, Wij zijn op zoek naar een methode voor voortgezet technisch lezen. Kritiek op al die methodes is, dat er veel werkboekjes ingevuld moeten worden en dat heeft weinig met lezen te maken. Tot op heden gebruikten wij de Luc Koning-map Speciale Leesbegeleiding.  Maar, zoals de titel al zegt: die is bedoeld voor speciale leesbegeleiding, niet de 'gewone'lessen. Ik heb gezien dat er een nieuwe leesmap ontwikkeld is. En omdat onze voorkeur uitgaat naar lezen en niet naar werkboekjes invullen stel ik u de vraag: is de map te gebruiken voor ´gewoon´ leesonderwijs? Zijn de leestechnieken, zoals in de oude map staan, ook te vinden in de nieuwe?  Zijn die voldoende voor goed voortgezet technisch leesonderwijs? Ik denk eigenlijk van wel... maar als dat inderdaad zo is, waarom bestaan er dan uitgebreidere methodes die leerkrachten in een methodekeurslijf dwingen? Graag uw visie! Groet, Ivonne van xxxx.
ANTWOORD: De eerste vraag die je moet stellen is: is een methode voor technisch lezen echt wel nodig? Neen die is niet voor alle kinderen nodig. Aan de 132 scholen die meedoen aan het redzaamheidsproject hebben we gevraagd welke methode zij gebruiken en dan blijkt Estafette van Zwijsen (Leesfontein van Groen Educatief is dezelfde methode) bovenaan te staan, gevolgd door Station Zuid van Malmberg en door Flits van Noordhoff Uitgevers. Er zijn echter ook scholen die helemaal geen methode gebruiken en gewoon met de bladen van de nieuwe DMT-oefenmap werken of alleen maar boekjes laten lezen. De meeste scholen gebruiken (voor de zekerheid?) een leesmethode. Moet dat? Neen, nogmaals: een methode voor technisch lezen is niet nodig voor alle kinderen. Scoren kinderen op de DMT (op de oude manier afgenomen) een A of B, dan is het tijdsverspilling een methode te gebruiken. Die kinderen leren zichzelf lezen door veel boeken te lezen. Die leeskilometers moeten kinderen op school kunnen maken. Daar komt nog bij dat scholen denken dat een methode nodig is omdat men de kinderen meet volgens de meetlat van het snel lezen. Als de norm voor het lezen, GEWOON lezen is, dan is de noodzaak voor een methode nog minder aanwezig. De huidige methoden oefenen in meer of mindere mate ook nog dat racelezen voor de DMT-toets. Die methoden staan dus in dienst van de Cito-dwang dat snel lezen de norm is. Daar moeten we (zie de rest van deze site) vanaf. Als je geen onnodige tijd aan technisch lezen wilt besteden dan adviseer ik voor de C-, D- en E- kinderen gewoon de bladen van de DMT-oefenmap te gebruiken (Daar zijn in elk geval geen werkbladen bij en de aanschafprijs is laag. Je hebt maar één map nodig) om te voorkomen dat je tijd verspilt aan het technisch lezen. Vooral de leesbegeleidingstechnieken uit deze map zijn belangrijk.

Er is echter een nieuwe ontwikkeling en dat is dat de nieuwe Estafette technisch lezen PLUS begrijpend lezen in één methode onderbrengt. Dan sla je twee vliegen in 1 klap.
Als je dat wilt doen nl. technisch lezen en begrijpend lezen in 1 methode dan zou ik ook zeker kijken naar Atlantis van uitgeverij Delubas. Die methode heeft creatieve vormen van differentiatie ontwikkeld (twee teksten met inhoudelijk het zelfde thema, maar verschillend in leesmoeilijkheden) en handige oplossingen voor het gebruik in combinatieklassen. Qua visie sluit deze methode goed aan bij het redzaamheidslezen omdat het racelezen uitgebannen is en men de nadruk legt op het nauwkeurig lezen.
Beste Yvonne, heb je al een goede methode voor begrijpend lezen, laat dan de A-, B-, C-kinderen gewoon oefenen met de bladen van de nieuwe DMT-oefenmap. Wil je toch wel een methode, uitsluitend voor technisch lezen, laat dan een zichtzending van Station Zuid (Malmberg) en Flits  (Noordhoff uitgevers) en de nieuwe methode Karakter, ook met nieuwe differentiatiemogelijkheden (Malmberg) komen. Wil je een combinatiemethode, kijk dan naar de nieuwe Estafette en zeker ook naar Atlantis van Delubas.