Speciale website over het redzaamheidslezen

redzaamheidslezen

Redzaamheidslezen

De afgelopen 50 jaar is lezen steeds meer racelezen geworden. Velen gaan er vanuit dat het belangrijk is dat kinderen snel kunnen lezen. Voor veel leerkrachten en kinderen betekent goed lezen dan ook snel lezen. Uit onderzoek is gebleken dat snel lezen helemaal niet nodig is en zeker niet voor het begrijpend lezen (zoals men vaak denkt). Vanaf 2018 schakelen steeds meer scholen over op het redzaamsheidslezen.

Bij het redzaamheidslezen wordt de nadruk op de nauwkeurigheid gelegd en het tekstverwerkend lezen. 
Op deze website wordt veel informatie gegeven over het redzaamheidslezen voor scholen die meedoen met het onderzoeksproject en voor scholen die willen beginnen met het redzaamheidslezen. Op 1 september is deze site helemaal bijgewerkt.