Diversen 

Mindmap

Het redzaamheidsproject is een project met heel veel aspecten. In een mindmap zijn die aspecten allemaal weergegeven.
Klik op [deze link] voor een overzicht van het project.

Privacy

In het project gaat het in de 5 jaar van het project in totaliteit om meer dan 350.000 scores van kinderen. Het is belangrijk om die gegevens te beschermen.
De bescherming van de gegevens is op allerlei manieren uitgevoerd en ook gecontroleerd en beoordeeld door derden.
Klik op [deze link] voor meer informatie. 

DPIA

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt de eis om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren voor risicovolle verwerkingen. De DPIA is een onderzoek naar de risico’s van het project en de maatregelen om deze risico’s te beperken.
Klik op [deze link] om een samenvatting van de DPIA te kunnen lezen.

Risco-management

Een project waaraan zoveel kinderen meedoen kent risico's. Het is immers de vraag of de kinderen aan het eind van het project wel goed genoeg kunnen lezen of de gegevens wel veilig worden bewaard.
Klik op [deze link] waarin wordt aangegeven hoe er voldoende garantie in het project is ingebouwd.


Redzaamheids-lezen op LinkedIn

Op 27 december 2018 is op LinkedIn een artikel geplaatst over het stoppen met het racelezen. Op 9 januari 2019 bleek dat artikel ruim 70.000 maal geopend te zijn.
Volg dan ook de discussies en de publicaties op LinkedIn. 
Ouderavond over redzaamheids-  lezen

Luc Koning verzorgt ook ouderavonden over het redzaamheidslezen. Voor de projectscholen is dat kostenloos en voor andere scholen zijn de kosten Euro 390,- plus reiskosten