Nog meer info         ( scroll ook verder naar beneden)

De tien pijlers

De pijlers van het redzaamheidsproject zijn:

1. Een andere instructie bij de afname van de DMT-leeskaarten.
2 Een nieuwe, aangepaste kaart 3, ter vervanging van de Cito-kaart 3 van de DMT.

3. Een andere normering van de DMT, waarbij de DMT geen summatieve toets meer is, maar een formatieve toets.

4. Aanpassing van de methodegebonden toetsen.

5. Regelmatige focus in de klas op het rustig lezen aan de hand van een poster.

6. Onmiddellijk hulp bieden als kinderen op of onder de redzaamheidslijn scoren.
7. Werken met een portfolio.

8. De koppeling van de R-versie van de DMT-oefenmap aan het redzaamheidslezen. Zie voor meer informatie over deze map [deze link]
9. 10e percentiel i.v.m. vermoeden van dyslexie (net zoals de E bij het Cito)

10. Aangepaste overdracht naar het voortgezet onderwijs.


De projectleider

Leider van het leesredzaamheidsproject is drs. Luc Koning van Pravoo. Zie voor meer informatie over Luc Koning deze link:

https://www.pravoo.com/over-luc-koning

Artikelen over het  redzaamheids-lezen

Lees ook:
-Tijdschrift voor Remedial Teaching jrg. 26, 2018, nr. 4 over het racelezen en het redzaamheidslezen.
-Diverse artikelen op LinkedIn

De R-versie van de DMT-oefenmap


In het kader van de leesbegeleiding van kinderen met een vertraagde leesontwikkeling wordt er gebruik gemaakt van de R-versie van de DMT-oefenmap.
[Zie voor informatie deze link]

Het eerste voortgangsrapport


In september 2019 verscheen het eerste voortgangsrapport over het eerste onderzoeksjaar.
Zie voor meer informatie de afdeling: -Bestellen-

Nog meer info

10 mogelijke effecten


In januari volgend jaar beginnen de eerste 75 scholen en 2200 kinderen met het redzaamheidslezen. Globaal samenvattend gaat het daarbij om het vervangen van het idee dat lezen SNEL moet, door het uitgangspunt dat lezen GEWOON moet.
Dat simpele idee is uitgewerkt in een andere instructie van de DMT, een andere kaart 3, activiteiten met een poster in het lokaal en aangepaste methodegebonden toets en een heel ander einddoel eind groep 7 dan de cito-norm van een A of een B.
Wat zou het gevolg kunnen zijn van zoiets eenvoudigs?
In termen van hypothesen:
1.    De gejaagdheid in het lezen en dan met name in het racelezen zal verdwijnen. Er zal meer rust in het lezen komen.
2.    Kinderen zullen minder onnauwkeurig lezen omdat ze zich beter kunnen concentreren tijdens het lezen.
3.    Omdat er minder druk op de kinderen komt, zullen kinderen ook minder stress en spanning ervaren bij het afnemen van de DMT en ook bij het gewone lezen.
4.    Er zal niet meer onnodig geploeterd worden met kinderen om die laatste tempo-toename te verwerven
5.    Kinderen zijn rustig bij het begrijpend lezen en dat kan het resultaat daarvan bevorderen.
6.    Kinderen kunnen door het verminderen van de druk om te leren snel te lezen meer plezier in het lezen krijgen.
7.    Kinderen kunnen door het verminderen van de nadruk op niveau-beheersing en het daarentegen hanteren van een portfolio altijd zelf zien hoe ze zich ontwikkelen.
8.    Kinderen krijgen door de focusmomenten van het voorstellend lezen de basis aangereikt voor het begrijpend lezen.
9.    Kinderen zullen minder gauw het label dyslexie krijgen omdat de meetlat nu het gewone lezen is niet het snelle lezen.
10.  Kinderen krijgen meer gelegenheid tot BELEVEND lezen. 

Zie daar 10 mogelijke effecten van zoiets kleins als het weghalen van de druk van het snelle lezen. Vanaf januari gaan we 5 jaar lang die ruim 2000 kinderen volgen samen met 75 scholen. Vanaf januari 2020 kunt u dit alles ook zelfstandig opzetten omdat dan de tussentijdse gegevens van groep 3 beschikbaar zijn.
Het voorafgaande is in termen van hypothesen weergegeven omdat het om vermoedens gaat die we gaan onderzoeken.
 

Het werkboekBinnen het redzaamheidsproject wordt er gebruik gemaakt van een WERKBOEK. Dat werkboek is via de webwinkel op www.pravoo.com ook te bestellen door mensen die niet aan het project meedoen. Het bevat de volgende hoofdstukken:
Inleiding en overzicht, 3 

1. Overzicht van het project en het werkboek, 5

2.  Korte inleiding, 7

3.  Projectplan, 10

4.  Het draaiboek, 15

5.  Altijd alle drie de DMT-kaarten?, 16

6.  De aangepaste instructie DMT,  17

7. Toekomstmuziek en andere belangrijke opmerkingen, 24

8. Redzaamheidslezen; het onderwijs, 26

9. De speciale leesbegeleiding,  28

10.A Het logboek van leerkrachten groep 3, 31

10.B Het logboek van leerkrachten van groep 4, 5, 6 of 7, 34 

Bijlagen, 37   

 

De bijlagen bij het werkboek

Het werkboek bevat een groot aantal bijlagen in het werkboek en nog een groot aantal bijlage, los bij het boek.
· A. de begrippen en termen, 38

· B. De digitale bijlagen, 40

· C. de 6 scoreformulieren en Pravookaart 3, 41

· D. Instructiekaart DMT-onderzoek, 51

· E. Scorevoorstellen gedetailleerd, 52

· F. Een voorbeeld van een leerlijn technisch lezen, 53

· G. Verantwoording van de normen, 54

· H. Redzaamheidsgrafiek en tabel, 60

· I. En het AVI-onderzoek dan?, 61

· J. De oudervoorlichting, 62

· K. Privacyverklaring, 63

· L. Het portfolio, 65

· M. Dyslexie en de redzaamheidslezen, 67

·  N. De toetsingscriteria, 69

· O. Andere pakketten naast de pakketten van het redzaamheidsproject, 73

· P. Naar het voortgezet onderwijs, 75

· Q. De betekenis van het aantal fouten bij de DMT, 76

· R. Begrijpend lezen, 78

· S. Meer informatie, 91

· T. Aanpassingen van methodegebonden toetsen, 96

· U. Voorstellend lezen, 104

· V. Exegese van de toetsinstructie, 107

· W. Samenwerking met het samenwerkingsverbanden en andere instanties, 109

· X. Combinatietoets fonemisch bewustzijn, 111

· Y. Stillezen als doel, 112

· Z. Woordbeeldautomatiseringstoets, 117

· Z.1 Toestemmingsbrief, 127

· Z.2 Contacten met de gemeente, 130

· Z.3 Data Protection Impact Assessment, 131

· Z.4 De DMT-kaart 3 en de relatie met  de R-versie van de DMT-oefenmap, 132