Belangrijke links voor de redzaamheidssscholen

Vragen vanuit het schooljaar 2020-2021

Inleiding
Tijdens het project komen er gaandeweg vragen naar voren van de gebruikers van het redzaamheidsformat. Dat proces leverde de afgelopen twee jaar veel nieuwe producten en procedures op. Die worden iedere keer opgenomen in de steeds verschijnende nieuwe versies van draaiboeken en werkboeken. Onderstaand de link naar de vragen die tot nu toe zijn gesteld en ook de vragen die in de enquête zijn gesteld. Na iedere vraag wordt een antwoord gegeven.

Link naar de vragen en antwoordenOuderbrieven

Voor de ouders zijn er diverse ouderbrieven. Ze worden regelmatig geupdatet. Ze zijn in Word weergegeven zodat u ze ook helemaal aan kunt passen.

Aanvullingen

In deze kolom staan aanvullingen en correctiebladen. Raadpleeg dit regelmatig. Onderaan zijn de links weergegeven.

Het gaat om de volgende aanvullingen:


Link naar de Mindmaps

Collega Yvonne Elling maakt ieidere maand een mindmap zodat u in één oogopslag kunt zien wat er gedaan moet worden. Klik op -afdrukken- en zorg dat het op A4-formaat staat, dan wordt het paginavullend op A4-grootte afgedrukt. Heel handig

Mindmap van map september