Materialen

Bestel deze materialen via de webwinkel op: www.pravoo.com

De R-versie van de DMT-oefenmap

Van de bekende DMT-oefenmap is een R (=redzaamheids) versie gemaakt waaruit alle sporen van racelezen zijn weggehaald. Het gaat om een map in pdf-vorm met 425 oefenbladen voor het oefenen op het niveau M3 t/m M8. Dit programma wordt als hulppakket gebruikt binnen het redzaamheidsproject ten behoeve van kinderen met een vertraagde leesontwikkeling of dyslexie.

[Euro 157,50,- incl. BTW]

Zie voor meer informatie over deze map [deze link]


Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.com

De redzaamheids-poster

De redzaamheidsposter speelt een centrale rol in het stimuleren van het rustig lezen en het voorkomen van het racelezen. 

De poster hangt aan de muur en regelmatig herinnert de leerkracht de kinderen er aan de hand van de poster aan rustig te lezen. 

[Euro 19,50 incl. BTW en verzendkosten]
Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.comHet redzaamheids-werkboek

Dit werkboek wordt gebruikt door de scholen die ingeloot zijn  en meedoen met het onderzoeksproject.

Als u niet ingeloot bent kunt u dit werkboek ook ontvangen. [Euro 39,50 incl. BTW, 132 pagina's) Als niet-deelnemer aan het project ontvangt u ook nog 8 bijlagen!


Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.comHet Voortgangs-rapport 1

Het eerste tussentijdse rapport met de resultaten van een pilotonderzoek naar de kwaliteit van de derde kaart van de DMT-variant [Euro 19,50 incl. BTW, 24 pagina's) In het kader van de pilot is in november 2018 onderzoek gedaan naar de validiteit en de betrouwbaarheid alvorens deze variant op grote schaal te gaan gebruiken.

Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.com

Planning voortgangs-rapporten

Op korte termijn zullen de volgende tussentijdse rapporten verschijnen:
- onderzoek onder 50 kinderen met leesproblemen
-onderzoeksdesign (beschrijving proefgroepen en opzet metingen)
-de eerste grote peiling van februari 2019
-literatuuronderzoek m.b.t. het racelezen
(Op deze plaats wordt aangegeven wanneer deze rapporten verschijnen)

Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.comreserve