Materialen

Bestel deze materialen via de webwinkel op: www.pravoo.com

De R-versie van de DMT-oefenmap

Van de bekende DMT-oefenmap is een R (=redzaamheids) versie gemaakt waaruit alle sporen van racelezen zijn weggehaald. Het gaat om een map in pdf-vorm met 425 oefenbladen voor het oefenen op het niveau M3 t/m M8. Dit programma wordt als hulppakket gebruikt binnen het redzaamheidsproject ten behoeve van kinderen met een vertraagde leesontwikkeling of dyslexie.

[Euro 157,50,- incl. BTW]

Zie voor meer informatie over deze map [deze link]


Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.com

De redzaamheids-poster

De redzaamheidsposter speelt een centrale rol in het stimuleren van het rustig lezen en het voorkomen van het racelezen. 

De poster hangt aan de muur en regelmatig herinnert de leerkracht de kinderen er aan de hand van de poster aan rustig te lezen. 

[Euro 19,50 incl. BTW en verzendkosten]
Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.comHet redzaamheids-werkboek

Dit werkboek wordt gebruikt door de scholen die ingeloot zijn  en meedoen met het onderzoeksproject.

Als u niet ingeloot bent kunt u dit werkboek ook ontvangen. [Euro 75,00 incl. BTW, 152 pagina's en 14 hulpbestanden) Als niet-deelnemer aan het project ontvangt u ook nog alle bijlagen!
Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.comHet Voortgangs-rapport 1

Het onderzoeksrapport van het eerste jaar. 
 [Euro 19,50 incl. BTW, )

Bestel deze uitgave via de webwinkel op: www.pravoo.com

GEB: geautomati-seerd excel-bestand

Vanaf november 2019 is er een geautomatiseerd excelbestand beschikbaar dat de optellingen automatisch uitvoert, de vakje automatisch kleurt, de grafiek automatisch maakt en de leesbus automatisch aangeeft.
Iedere gebruiker ontvangt dat bestand gratis. Wordt geleverd bij het werkboek

Bestel het werkboek via de webwinkel op: www.pravoo.comreserve