Draaiboek

De taken voor groep 4 

Fase 1 en 2 Wat moet ik direct vanaf september doen?

 1. De voorafgaande 9 pagina’s ter introductie lezen [blz. 5-13]

 2. In het Excelbestand de totaalscores van E3 van de DMT inboeken [blz. 14-15]

 3. De zittenblijvers in groep 4  in Excel inboeken [blz. 16].

 4. Gerichte leesbegeleiding bieden aan kinderen met scores van 28 en lager op de DMT [blz. 16-17, 21-24]

 5. De poster aan de muur hangen [blz. 17] 

 6. Starten met het om de week een focusles te geven [blz. 17-18 en bijlage 4 op blz. 37-39]

 7. Het nieuwe Volgblad Dyslexievermoeden invullen en controleren of het dossier m.b.t. de eventuele kinderen met dyslexie in orde is en doormailen naar Pravoo (info@pravoo.nl) [zie blz. 18] 

 8. Let op met uw methode voor de technisch lezen [blz. 19 en bijlage 5 op blz. 40-49]

 9. Lees nu ook paragraaf 2.9-2,11 op pagina 19] 

 

Logboekvraag

Hoe verliepen de klussen tot nu toe.

Fase 3 Wat moet ik na september doen?

 10. Gebruik uw methode of methodiek op de redzaamheidsmanier. [blz. 40-49]

 11. Doorgaan met het om de week een focusles geven [blz. 17-18 en bijlage 4 op blz. 37-39]

 12. Geen leesfouten accepteren [blz. 37]

 13. Gerichte leesbegeleiding bieden aan kinderen met scores van 28 en lager op de DMT [blz. 16-17, 21-24]

 14. Extra oefening bieden aan kinderen met scores van 29-43 op de DMT [blz. 21]

 15. Bepaal of u met een portfolio gaat werken of een variant daarvan. [blz. 54-57]

 

Logboekvraag

Hoe verliepen de Focusmomenten en de andere onderdelen uit deze periode?

Fase 3 Wat moet ik eind januari en in de eerste 14 dagen van februari doen?

Eind januari moet u het toetsen in februari voorbereiden. Het gaat om de volgende klussen

 16. Bekijk het filmpje over de toetsafname op:  https://www.redzaamheidslezen.nl/ De instructie is ook te lezen op blz. 62-65.

 17. Bekijk het filmpje over het spellend lezen op:  https://www.redzaamheidslezen.nl/

 18. Maak kopietjes van de scoreformulieren van de DMT, kaart 1A, 2A, 3PA. Zie vanaf blz. 71.  Maak eventueel ook kopietjes van de EMT als u zich hebt opgegeven om ook deze toets af te nemen die we om wetenschappelijke redenen nodig hebben.

 

Eerste 14 dagen van februari; toetsafname

Het is belangrijk om het ook in die eerste 14 dagen te doen zodat alle betrokken scholen in dezelfde periode de toetsen afnemen.

Eind januari moet u het toetsen in februari voorbereiden. Het gaat om de volgende klussen

 19. Neem in de eerste twee weken van februari de 3 kaarten van de DMT af.  Het gaat om alle drie de kaarten bij alle  kinderen!

 20. Denk eraan dat het bij kaart 3A om de Pravoo- kaart gaat en neem dus niet de originele DMT-kaart 3A af omdat die al te vroeg moeilijke woorden voorlegt. Controleer even of u de juiste kaarten gebruikt; kaart 1A begint met het woord: ijs, kaart 2A begint met het woord: klaar, kaart 3A begint met het woord: vader.

 21. Hanteer de aangepaste instructie, waar het snelle (race)lezen uitgehaald is. Die instructie is te lezen op bijlage 61-67. Maak ook gebruik van de verbeterde scoreformulieren vanaf blz. 71. 

 22. Neem eventueel ook de EMT af. Zie blz. 25 met informatie. Het gaat om kaart A met als eerste woord: waar

 

Eerste 14 dagen van februari; toetsverwerking

 23. Boek de scores van de kinderen in de Excel in de voorgestructureerde opmaak die u van Pravoo hebt ontvangen. Zie over die Excelbestanden blz. 14-15. Denk er ook aan het Volgblad Dyslexievermoeden in te vullen voor de desbetreffende kinderen. Zie vooral blz. 132!

 24. Noteer in Excel ook de gegevens van de Citotoets begrijpend lezen (als u die hebt afgenomen) in (indien u die afneemt). Geef steeds in een kolom de totaalscore. Dus niet de vaardigheidsscores, maar de echte score van de juist gescoorde items. 

 25. Stuur het Exelbestand met alle scores z.s.m. naar Pravoo: info@pravoo.nl Doe dat met een wachtwoord zoals aangegeven is op blz. 66.

 26. Vul voor de kinderen die onder de redzaamheidslijn scoren een diagnosehandelingsplanblad in. Zie daarover blz. 20 - 24. Neem eventueel de woordbeeldautomatiseringstoets af van bijlage 30.

 27. Maak bij de kinderen met leesproblemen gebruik van de R-versie van de DMT-oefenmap.

 28. Lees pagina 26 en 27 van het werkboek.

 29. Noteer de prestatie van het kind eventueel ook in de grafiek van 53. Zie daarover blz. 25.

 

Logboekvraag

Hoe verliepen de onderdelen uit deze periode?

Fase 5 Wat moet ik na het toetsen in februari tot en met mei doen?

 30. Voer om de week een Focusmoment uit [blz. 17-18 en bijlage 4 op blz. 37-39]en als het leesgedrag er aanleiding toe geeft. Dus de ene week aandacht voor het rustig lezen, dan een week niets en dan de week daarna aandacht voor het voorstellend lezen, dan weer niets en dan het betekenisvol lezen en zo verder. 

 31. Denk er ook aan om bij de leesbegeleiding geen fouten te accepteren. Zie daarover blz. 37.

 32. Pas ook de wijzigingen toe bij het gebruik van de methodegebonden toetsen en inhouden. Zie daarover blz. 40-49

 33. Voer in deze periode speciale leesbegeleiding uit bij kinderen met ernstige vertragingen in de leesontwikkeling. Zie daarover blz. 20-24.

 34. Bepaal of u met een porfolio gaat werken en welke vormgeving u hanteert. [Zie blz. 54-57]

 

Logboekvraag

Hoe verliepen de onderdelen uit deze periode?

Wat moet ik in juni doen? 

Eigenlijk vindt nu hetzelfde plaats als in de eerste twee weken van februari.

 35. Bekijk het filmpje over de toetsafname op:  https://www.redzaamheidslezen.nl/ De instructie is ook te lezen op blz. 62-65.

 36. Bekijk het filmpje over het spellend lezen op:  https://www.redzaamheidslezen.nl/

 37. Maak kopietjes van de scoreformulieren van de DMT, kaart 1B, 2B, 3PB. Zie vanaf blz. 71.  Maak eventueel ook kopietjes van de EMT als u zich hebt opgegeven om ook deze toets af te nemen die we om wetenschappelijke redenen nodig hebben. Het gaat om kaart B.

 

 

Juni; toetsafname

 38. Neem in juni de 3 kaarten van de DMT af.  Het gaat om alle drie de kaarten bij alle  kinderen!

 39. Denk eraan dat het bij kaart 3A om de Pravoo- kaart gaat en neem dus niet de originele DMT-kaart 3A af omdat die al te vroeg moeilijke woorden voorlegt. Controleer even of u de juiste kaarten gebruikt; kaart 1A begint met het woord: kier, kaart 2A begint met het woord: blok, kaart 3A begint met het woord: moeder.

 40. Hanteer de aangepaste instructie, waar het snelle (race)lezen uitgehaald is. Die instructie is te lezen op bijlage 62-65. Maak ook gebruik van de verbeterde scoreformulieren vanaf blz. 71. 

 41. Neem eventueel ook de EMT af. Zie blz. 25 met informatie. Het gaat om kaart B met als eerste woord: weg.

 

Toetsverwerking

 42. Boek de scores van de kinderen in Excel in de voorgestructureerde opmaak die u van Pravoo hebt ontvangen. Zie over die Excelbestanden blz. 14-15. Denk er ook aan het Volgblad Dyslexievermoeden in te vullen voor de desbetreffende kinderen. Zie vooral blz. 132!

 43. Noteer in Excel ook de gegevens van de Citotoets begrijpend lezen (als u die hebt afgenomen) in (indien u die afneemt). Geef steeds in een kolom de totaalscore. Dus niet de vaardigheidsscores, maar de echte score van de juist gescoorde items. 

 44. Stuur het Exelbestand met alle scores z.s.m. naar Pravoo: info@pravoo.nl Doe dat met een wachtwoord zoals aangegeven is op blz. 66.

 45. Noteer de prestatie van het kind eventueel ook in de grafiek van 53. Zie daarover blz. 25.

 46. Maak nu de Volgbladen Dyslexievermoeden klaar en stuur die ook naar Pravoo. Omdat het in Word is kan dat ook digitaal. Mailen naar: info@pravoo.nl

 47. Maak nu de klussenlijst af en stuur die ook naar Pravoo:   info@pravoo.nl

 

Logboekvraag

 48. Hoe verliepen de onderdelen uit deze periode?

 49. Vraag: Volgend cursusjaar zit u waarschijnlijk niet meer in het project, maar gaat u dan met uw nieuwe groep 3 ook weer op deze manier werken? (of een collega als u niet in groep 3 gaat werken? 

Omcirkel hier het antwoord: ja/neen.

 

 

 50. Belangrijke afsluitende vragen

Noteer hier de afsluitende opmerkingen over dit schooljaar. 

1. Inhoud:

1.1. Welke resultaten hebt u ervaren van de invoering van het redzaamheidslezen (invloed op de kinderen, invloed op de resultaten van technisch en begrijpend lezen, invloed op de houding van de kinderen, etc.)

1.2 Heeft het redzaamheidslezen invloed op de leesmotivatie?

2. invoering

2.1 Hoe hebt u de invoering van het redzaamheidslezen ervaren

2.2 Wat kan er nog verbeterd worden als uw collega’s er in de volgende groep mee gaan beginnen?

2.3 Hebt u een vorm van portfolio gehanteerd en zo ja, hoe zag dat eruit?

3 algemeen

3.1 Heeft het project tot nu toe aan uw verwachtingen voldaan?

3.2 Wat vindt u goed, wat niet, wat kan verbeterd worden?

 

 51. Stuur dit logboek naar Pravoo, Broekweg 19, 7688 RJ Daarle, of maak er een pfd-je van en stuur het naar: info@pravoo.nl