Draaiboek

De eerste serie klussen t/m februari 2019

Binnen het project wordt er gebruik gemaakt van een logboekje met afvinkvakjes en ruimtes om evaluatieve opmerkingen te maken. De komende periode zal het nu volgende plaatsvinden.

Vanaf 10 december:
 Klus 1: Print het logboekje uit het werkboek
 Klus 2: Het bestuderen van het werkboek. Bestudeer blz. 1 t/m 36 goed en blader door de bijlage zodat u zicht krijgt op welke inhouden er aanwezig zijn in dat werkboek
 Klus 3: Bekijk het welkomsfilmpje op:  https://www.redzaamheidslezen.nl/

1e week na de kerstvakantie:
Uitvoeren en opsturen:
 Klus 4: Maak een stamkaart. Zie blz. 20-21
 Klus 5: We willen graag dat u in de eerste week na de kerstvakantie een inschatting maakt van de prestaties van de kinderen. U hebt immers ervaringen vanuit de methodegebonden toetsen. Kies een van de vier scoremogelijkheden:
1= kind leest boven gemiddeld
2= kind leest gemiddeld
3= kind leest matig/iets onder gemiddeld
4= kind leest veel zwakker dan de rest van de  groep
Op blz. 22 is aangegeven waar u die codes in moet typen.
Dit gebeurt dus vóórdat u gaat toetsen. Op die manier vergelijken we uw ervaringen tot dan toe met die van de toetsgegevens straks.
 
 Klus 6: Geef de toestemmingsbriefjes mee voor de ouders. Zie blz. 127-129.
Dit is heel belangrijk en hoeft gelukkig maar één keer te gebeuren!
Deel A houdt u op school en deel B stuurt u naar Pravoo, Broekweg 19, 7688 RJ Daarle.
 Klus 7:  Voer een focusmoment uit tijdens een leesles voordat u de DMT afneemt. Zie blz. 26 en 27. Vooral het focusmoment m.bt. het rustig lezen is nu al belangrijk. Doe dat iedere week een keer.
 Klus 8: Hang de redzaamheidsposter in het lokaal op. Zie blz. 27.
Maak een foto van de opgehangen poster. Maak de foto staand, dus:
Met daarop ook nog iets van het lokaal.
Daar hoeven geen kinderen bij op te staan, maar uzelf zou wel leuk zijn. Wij gaan t.z.t. een poster maken van al die foto’s en dat op de website plaatsen en LinkedIn.
Mail die foto naar info@pravoo.nl
 Klus 9:  Licht de ouders in met een ouderavond of een tekst in de nieuwsbrief. Zie bijlage J. Voor de ouderavond is er een powerpointpresentatie beschikbaar in de bijlage bij dit werkboek.

 Klus 10:  Let vanaf nu ook op de uitvoering van de methodegebonden toetsen. Zie daarover bijlage T. 

 Klus 11: Noteer de codes (1, 2, 3 of 4) van klus 1 in het Excelbestand dat u van ons ontvangen hebt. Het bestand zat bij de losse bijlagen bij dit Werkboek.

 Klus 12: Stuur het Exelbestand op 11 januari naar Pravoo: info@pravoo.nl

Stuur het Excelbestand met de inschattingen van de kinderen naar Pravoo op de manier zoals is aangegeven op blz. 22.

 

Eerste twee weken van februari in groep 3

Uitvoeren en opsturen:

 Klus 13: Bekijk het filmpje over de toetsafname op:  https://www.redzaamheidslezen.nl/

 Klus 14: Bekijk het filmpje over het spellend lezen op:  https://www.redzaamheidslezen.nl/

 Klus 15: Maak kopietjes van de scoreformulieren van de DMT, kaart 1A, 2A, de toets fonemische bewustzijn en de toets Letterkennis. (zie blz. 43, 45, 112, 115)

 Klus 16: Neem DMT kaart 1 en 2 af met de aangepaste instructie waar het snelle (race)lezen uitgehaald is. Zie blz. 17-19. Maak ook gebruik van de verbeterde scoreformulieren van bijlage C. (Neem eventueel de EMT af. Zie blz. 36 met info)

 Klus 17: Neem de  toets voor het fonemisch bewustzijn af. Zie blz. 111-112.

 Klus 18: neem de letterkennistoets af Zie blz. 113-115.

 Klus 19: Stuur het Exelbestand met alle scores z.s.m. naar Pravoo:  info@pravoo.nl op de manier zoals is aangegeven op blz. 22 van dit Werkboek.

 

 Klus 20: Bepaal of u met een porfolio gaat werken en welke vormgeving u hanteert. Zie blz. 65 en 66.

 Klus 21: Vul voor de kinderen die onder de redzaamheidslijn scoren ook de grafiek in. Zie daarover blz. 60. Neem eventueel de woordbeeldautomatiseringstoets af van bijlage Z.

 Klus 22: Vul voor de kinderen die onder de redzaamheidslijn scoren een diagnosehandelingsplanblad in. Zie daarover blz. 28-30.

 Klus 23: Maak bij de kinderen met leesproblemen gebruik van de R-versie van de DMT-oefenmap.

 Groep 4: periode E 3 t/m M4

Wordt t.z.t. aangegeven.